Rövid életrajz

Bóka Éva, habilitált egyetemi doktor, független kutató és tanár. Tanári diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg (1978). Bölcsészdoktori disszertációját 1983-ban védte meg, 1997-ben Ph.D-vé minősítette át a Bölcsészettudományi Kar. 2007-ben a Pécsi Tudományegyetem habilitált doktorrá avatta. 2010-től 2017-ig a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája “Európa Újragondolása” Doktori Műhelyének a kutatási vezetője. 2011-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címmel tüntette ki. Jelenleg meghívott előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Állam és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében.

A Világtörténet folyóirat szerkesztőségi titkáraként dolgozott az MTA Történettudományi Intézetében. Münchenben a Südost-Institut kereteiben recenziókat írt valamint tanulmányokat publikált a Südost-Forschungenben. Amszterdamban az Amszterdam Egyetem Kelet-Európa Intézetével (Oost-Europa Instituut) működött együtt. Részt vett az Európai Unió egy PHARE projektjében az ELTE kereteiben; előadásokat tartott a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában.

Kutatási és publikálási területe: Európa és az Oszmán Birodalom kapcsolatainak története; magyar gondolkodók európai identitás keresése (19-20. század); az európai egységgondolat története; az európai integráció elmélete és gyakorlata; Európa és a világrendszer történelmi perspektívában, különös tekintettel a föderalista eszmékre; Európa és a Távol-Kelet (Kína, Japán, Szingapúr): államszervezési és nemzetközi együttműködési elméletek és gyakorlat összehasonlítása.

Főbb publikációi: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001; Európa és az Oszmán Birodalom a XVI - XVII. században. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004; Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina Kiadó, Budapest, 2008. Modernizáció és értékrend: A nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia. L’Harmattan Publisher, Budapest, 2016.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License