Rövid életrajz

Bóka Éva PhD, habilitált egyetemi doktor, független kutató és tanár. Tanári diplomáját és PhD fokozatát a budapesti Eötvös Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg, a Pécsi Tudományegyetem habilitált doktorrá avatta. A Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docens címmel tüntette ki.

Kutatómunkája, publikációi és oktatói tevékenysége négy fő téma köré csoportosulnak: 1. Kora-újkori európai diplomáciatörténet, az Oszmán Birodalom és Európa közötti kapcsolatok a 17. században; 2. közép-európai és magyar politikai gondolkodók az államok és a nemzetközi kapcsolatok modernizálásáról a 19. és a 20. században; 3. az európai egységgondolat és az európai integráció története; 4. az államok és a nemzetközi kapcsolatok modernizálása a Nyugati világban és Kelet-Ázsiában (Egyesült Államok, Európa (EU), Kína, Japán és Dél-Korea).

Münchenben a Südost-Institut kereteiben recenziókat írt valamint tanulmányokat publikált a Südost-Forschungenben az Oszmán Birodalom és Európa kapcsolatairól a 17. században. Amszterdamban az Amszterdam Egyetem Kelet-Európa Intézetében (Oost-Europa Instituut) volt kutató, ahol 19. és 20. századi közép-európai és magyar gondolkodók (Eötvös, Jászi és Bibó) államok és nemzetközi kapcsolatok modernizálásával kapcsolatos nézeteit kutatta. Részt vett az Európai Unió egy PHARE projektjében Budapesten az ELTE kereteiben, melynek célja az Európa tanulmányok számára tananyag létrehozása volt; előadásokat tartott a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában; Kurzusokat tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen és az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen vendégelőadóként MA, MA Erasmus és PhD hallgatóknak az európai egységgondolat és az európai integráció történetéről, valamint Európa és Ázsia kapcsolatairól magyarul és angolul. A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája Európa Újragondolása Doktori Műhelyének a kutatási vezetője volt címzetes egyetemi docensként (2010-2017). Részt vett a kőszegi Institute for Social and European Studies (ISES) oktatási programjában.

Felkérésre előadásokat tartott, számos tanulmányt publikált amerikai, német és magyar folyóiratokban, hat könyv szerzője. Fontosabb könyvei: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001; Európa és az Oszmán Birodalom a XVI - XVII. században. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004; Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina Kiadó, Budapest, 2008. Modernizáció és értékrend: A nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.

Jelenleg független történészkutatóként dolgozik, tanulmányokat és könyveket ír és jelentet meg magyarul és angolul.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License