Régi kurzusokra vonatkozó információk

The same information is also available in English.

„Az európai integráció és föderalizmus eszméje”

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 2006; a kurzus anyaga rendelkezésre áll (PDF formátumban).

„Az európai integráció elmélete és gyakorlata”

Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Európa Tanulmányok, 2005 (angol nyelven)

  1. Kurzusleírás (angolul)
  2. Tanmenet és dokumentumjegyzék (angolul)
  3. „The Idea of Subsidiarity in the European Federalist Thought (A szubszidiaritás eszméje az európai föderalista gondolkodásban)” (kézirat)
  4. „Európai integrációs elméletek történelemi perspektívában” (kézirat)

„Az európai egységgondolat fejlődéstörténete”

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1998-2002 (magyar nyelven). Kapcsolódó tankönyv: „Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág, Budapest, 2001”.

  1. A szeminárium áltálános leírása
  2. A szemináriumon használt szövegek jegyzéke
  3. Hasznos webcímek
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License