List of Publications

Books

 1. Az európai egységgondolat fejlődéstörténete (The history of the idea of European unity), Napvilág Kiadó, Budapest, 2001.
 2. Európa és az Oszmán Birodalom a 16-17. században. (Az európai egységgondolat politikai eszmetörténetének kezdetei) (Europe and the Ottoman Empire in the 16th and 17th century (The political ideological history of the idea of European unity)), L’Harmattan Publisher (Budapest-Paris), 2004.
 3. Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában (The European integration. Theories in a historical perspective), Corvina Kiadó, Budapest, 2008.

Journal publications

 1. Francia politika a török udvarban, 1697-1704. (French policy at the Ottoman court, 1679-1704), Bölcsészdoktori disszertáció (M.SC thesis), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1982.
 2. Charles de Ferriol márki portai követsége (1699-1703). (The embassy of Charles de Ferriol at the Ottoman court). Történelmi Szemle, 1982. 3. 519-536.
 3. Európa és a törökök, (Válogatás a török hatalom megdöntésére született 16-17. századi tervekből) (Europe and Turks, selected plans to conquer the Ottoman empire in the 16-17th centuries) , Világtörténet, 1983. 2. 83-104.
 4. Le marquis Charles de Ferriol ambassadeur de France à Constantinople (1699-1703). Acta Historica, 31. 1985. 1-2. 87-112.
 5. Francia vélemények Buda 1686.-i ostromáról. (French views on the siege of Buda in 1686), Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján, 1987.
 6. Charles de Vanel Magyarországról. (Charles de Vanel on the Hungarian Kingdom), Történelmi Szemle, Budapest, 1987.
 7. Sobieski és Thököly kapcsolatai Bécs ostroma után (1683 szeptember-december). (The relationship between Sobieski and Thököly after the siege of Vienna), In: Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország.(The Ottoman siege of Vienna in 1683 and Hungary)Eds.: Benda Kálmán, R. Várkonyi Ágnes, Bóka Éva(technical editor). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988,188-201.
 8. Vue d'ensemble de la situation à Constantinople (Rapport de Pierre de Girardin sur l'Empire Turc en 1686), Südost-Forschungen. 47. 1988. 223-230.
 9. La politique étrangère de Imre Thököly (1678-1685). Südost-Forschungen, 48. 1989. 51-86.
 10. Diplomatie à Constantinople et le siège de Vienne (Ambassade de Gabriel de Guilleragues, 1679-1685). Südost-Forschungen, 51. 1992. 65-104.
 11. Crusader Traditions in the Seventeenth Century European Political Thought. Südost-Forschungen, 53. 1994. 39-59.
 12. In Search of a Stereotype:“the Turkish Question”. Südost-Forschungen, 55. 1996. 1-24.
 13. From National Toleration to National Liberation (Three Initiators of Co-operation in Central Europe), East European Politics and Societies, 13. 1999. 3. 435-474.
 14. Oszkár Jászi and the Challenge of the Idea of Democratic National State. Ungarn – Jahrbuch, 25. 2001. 97-116.
 15. István Bibó on the Democratic European Idea and the Corresponding State Organizational Principles. Ungarn – Jahrbuch, 26. 2002-2003. 164-177.
 16. Jászi Oszkár gondolatai Európa egységéről. (The ideas of Oszkár Jászi on the unity of Europe) Európai Szemle, 13. 2002. 1. 43-55.
 17. Karl Renner európai föderalizmusa. (The European federalism of Karl Renner) Történelmi Szemle, XLIV. 2002. 3-4. 345-368.
 18. Eötvös József föderalizmusról, emberi jogokról és önrendelkezésről (József Eötvös on federalism, human rights, and self-determination) Múltunk, 2003. 1. 188-207.
 19. Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás). (The way to supranationalism (A historical survey)), Európai Szemle, 15. 2004. 2. 65-79.
 20. Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás). (The way to supranationalism (A historical survey)), Research Papers of the University of Pécs, 10. 2004. 7-30. (An extended version of the article published in the Európai Szemle.)
 21. A föderalista Európa eszméje a háború után, (The idea of federalist Europe after the war), Európai Szemle, 15. 2004. 4. 89-102.
 22. The Democratic European Idea in Central Europe, 1849-1945. Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve) Pécs, 2005. 7-25.
 23. Auer Pál európai föderalizmusa (The European federalism of Pál Auer). In: A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században. Tudományos konferencia kiadvány. Eds.: Egry Gábor and Feitl István. Napvilág, Budapest, 2005. 387-412.
 24. Richard N. Coudenhove-Kalergi föderalizmusa (The federalism of Richard N. Coudenhove-Kalergi). Európai Szemle, 16. 2005. 4. 25-36.
 25. Európai integráció és a föderalizmus eszméje (European integration and the idea of federalism). Európai Tükör, 11. 2006. 6. 22-38.
 26. In Search of European Federalism. Society and Economy (Journal of the Corvinus University of Budapest), 28. 2006. 3. 309-331.
 27. József Eötvös on the Personal Principle. Ungarn-Jahrbuch, 28. 2005-2007. 55-67.
 28. Hungarian Thinkers in Search of European Identity. Grotius: The Journal of the Institute of International Relations of the Corvinus University of Budapest. 2006. Also available on-line.
 29. The Idea of Subsidiarity in the European Federalist Thought. Grotius: The Journal of the Institute of International Relations of the Corvinus University of Budapest. 2007. Also available on-line.
 30. Rethinking European Supranationalism in a Historical Perspective (Discussion Paper). Grotius: The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest. 2008. Also available on-line.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License