List of Publications

Books

 1. Az európai egységgondolat fejlődéstörténete (The history of the idea of European unity), Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. See further information on-line.
 2. Európa és az Oszmán Birodalom a 16-17. században. (Az európai egységgondolat politikai eszmetörténetének kezdetei) (Europe and the Ottoman Empire in the 16th and 17th century (The political ideological history of the idea of European unity)), L’Harmattan Publisher (Budapest-Paris), 2004. See synopsis on-line.
 3. Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. (The European integration. Theories in a historical perspective), Corvina Kiadó, Budapest, 2008.
 4. Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció. (Europe and Asia. Modenization and Globalization). Grotius Könyvtár, 4. Pannonprint Kft. Veszprém, 2010. See further information on-line.
 5. Az európai föderalizmus alternatívája Közép-Európában, 1849-1945 (The alternative of European federalism in Central-Europe, 1849-1945). Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2011. See synopsis on-line.
 6. Modernizáció és értékrend: A nyugati világ, Törökország és Kelet-Ázsia (Modernization and Value System: The Western World, Turkey and East-Asia). L’Harmattan Publisher, Budapest, 2016. See abstract (in English) on-line.

Other Publications

 1. Charles de Ferriol márki portai követsége (1699-1703). (The embassy of Charles de Ferriol at the Ottoman court). Történelmi Szemle, 1982. 3. 519-536.
 2. Európa és a törökök, (Válogatás a török hatalom megdöntésére született 16-17. századi tervekből) (Europe and Turks, selected plans to conquer the Ottoman empire in the 16-17th centuries) , Világtörténet, 1983. 2. 83-104.
 3. Le marquis Charles de Ferriol ambassadeur de France à Constantinople (1699-1703). Acta Historica, 31. 1985. 1-2. 87-112.
 4. Francia vélemények Buda 1686.-i ostromáról. (French views on the siege of Buda in 1686), In: Magyar és török végvárak, 1663-1684. (Tudományos tanácskozás előadásai, Noszvaj, 1984.okt. 18-19). Szerk: Bodó Sándor és Szabó Jolán. Studia Agriensia, 5. Kiadó: Dobó István Vármúzeum, Eger, 1985, 55-68.
 5. Charles de Vanel Magyarországról. (Charles de Vanel on the Hungarian Kingdom), Történelmi Szemle, XXVIII. 1985. 4. 591-601.
 6. Sobieski és Thököly kapcsolatai Bécs ostroma után (1683 szeptember-december). (The relationship between Sobieski and Thököly after the siege of Vienna), In: Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország.(The Ottoman siege of Vienna in 1683 and Hungary)Eds.: Benda Kálmán, R. Várkonyi Ágnes, Bóka Éva(technical editor). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988,188-201.
 7. Vue d'ensemble de la situation à Constantinople (Rapport de Pierre de Girardin sur l'Empire Turc en 1686), Südost-Forschungen. 47. 1988. 223-230.
 8. La politique étrangère de Imre Thököly (1678-1685). Südost-Forschungen, 48. 1989. 51-86.
 9. Diplomatie à Constantinople et le siège de Vienne (Ambassade de Gabriel de Guilleragues, 1679-1685). Südost-Forschungen, 51. 1992. 65-104.
 10. Crusader Traditions in the Seventeenth Century European Political Thought. Südost-Forschungen, 53. 1994. 39-59.
 11. In Search of a Stereotype:“the Turkish Question”. Südost-Forschungen, 55. 1996. 1-24.
 12. From National Toleration to National Liberation (Three Initiators of Co-operation in Central Europe), East European Politics and Societies, 13. 1999. 3. 435-474.
 13. Oszkár Jászi and the Challenge of the Idea of Democratic National State. Ungarn – Jahrbuch, 25. 2001. 97-116.
 14. István Bibó on the Democratic European Idea and the Corresponding State Organizational Principles. Ungarn – Jahrbuch, 26. 2002-2003. 164-177.
 15. Jászi Oszkár gondolatai Európa egységéről. (The ideas of Oszkár Jászi on the unity of Europe) Európai Szemle, 13. 2002. 1. 43-55.
 16. Karl Renner európai föderalizmusa. (The European federalism of Karl Renner). Történelmi Szemle, XLIV. 2002. 3-4. 345-368.
 17. Eötvös József föderalizmusról, emberi jogokról és önrendelkezésről (József Eötvös on federalism, human rights, and self-determination) Múltunk, 2003. 1. 188-207.
 18. Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás). (The way to supranationalism (A historical survey)), Európai Szemle, 15. 2004. 2. 65-79.
 19. Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás). (The way to supranationalism (A historical survey)), Research Papers of the University of Pécs, 10. 2004. 7-30. (An extended version of the article published in the Európai Szemle.) See also on-line on Publicon.
 20. A föderalista Európa eszméje a háború után, (The idea of federalist Europe after the war), Európai Szemle, 15. 2004. 4. 89-102. A preprint is also available on-line.
 21. The Democratic European Idea in Central Europe, 1849-1945. Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve) Pécs, 2005. 7-25. See also on-line on Publikon.
 22. Auer Pál európai föderalizmusa (The European federalism of Pál Auer). In: A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században. Tudományos konferencia kiadvány. Eds.: Egry Gábor and Feitl István. Napvilág, Budapest, 2005. 387-412.
 23. Richard N. Coudenhove-Kalergi föderalizmusa (The federalism of Richard N. Coudenhove-Kalergi). Európai Szemle, 16. 2005. 4. 25-36. A preprint is also available on-line.
 24. Európai integráció és a föderalizmus eszméje (European integration and the idea of federalism). Európai Tükör, 11. 2006. 6. 22-38. Also available on-line.
 25. In Search of European Federalism. Society and Economy (Journal of the Corvinus University of Budapest), 28. 2006. 3. 309-331.
 26. József Eötvös on the Personal Principle. Ungarn-Jahrbuch, 28. 2005-2007. 55-67. A preprint is also available on-line.
 27. Hungarian Thinkers in Search of European Identity. Grotius: The Journal of the Institute of International Relations of the Corvinus University of Budapest. 2006. Also available on-line.
 28. The Idea of Subsidiarity in the European Federalist Thought. Grotius: The Journal of the Institute of International Relations of the Corvinus University of Budapest. 2007. Also available on-line.
 29. Rethinking European Supranationalism in a Historical Perspective (Discussion Paper). Grotius: The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest. 2008. Also available on-line.
 30. Az EU-modell és a nemzetközi kapcsolatok (The EU-model and the international relations). Európai Tükör, 14. 2009. 5. 16-28. Also available on-line.
 31. Az EU-modell és egy ázsiai integráció dilemmája (The EU-model and the dilemma of an Asian integration). Európai Tükör, 15. 2010. 2. 53-67. Also avalable on-line.
 32. Europe in Search of Unity in Diversity. Can Personalist Federalism and Multilevelism Manage Diversity? ISES Füzetek 14. Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, Szombathely-Kőszeg, 2010. Also available on-line.
 33. The European Idea of a Supranational Union of Peace. Society and Economy (Journal of the Corvinus University of Budapest), 32. 2010. 2.
 34. Az európai állam és nemzetközi értékrend és a világ. In: Bóka Éva (ed.): Európa és a világ (Europe and the World) Grotius Könyvtár 7, Veszprém, 2012. See further information online; A preprint is also available.
 35. From Holy War to a Balance of Power: Europe and the Ottoman Empire (16-17th century). In: Arno Strohmeyer - Norbert Spannenberger (Hrsg.): Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Raumen (Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit). Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2013, 333-341.
 36. Búcsú a föderalizmustól? (Goodbye federalism?). In: Bóka Éva (ed.): Az EU: problémák és alternatívák (The EU: Problems and Alternatives), Grotius E-books, Budapest 2013.
 37. A modernizáció mint társadalomformáló eszme: Európa és Ázsia (Modernization as an idea shaping the society: Europe and Asia). Társadalomkutatás, 32. 2014. 1. 1-9. A preprint is also available on-line..
 38. A European Parliamentary Project on the European Union. Grotius, The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest, 2014. Also available on-line.
 39. The Europe-China Dialogue in a Historical Perspective. Grotius E-könyvtár, 2009. In: Grotius: The Journal of the Institute of International Studies of the Corvinus University of Budapest. 2009. Also available on-line.
 40. A hágai Európa-kongresszus, 1948. május 7-10. (The Congress of Europe in The Hague (7-10th May 1948). In: Európai egységfolyamat - 1948. évi hágai kongresszus (Internetes melléklet), Múltunk (Journal of political history), Budapest, 2018. 2. 1-43. Online Supplement.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License